Miesiąc: kwiecień 2020

Przepisy karne epidemii

W związku z epidemią koronawirusa ustawodawca wprowadził do obrotu prawnego szereg nowych przepisów mających zapewnić, iż społeczeństwo dostosuje się do realizacji nakazów i zakazów związanych z epidemią. Część z ww.…
czytaj więcej

Tarcza antykryzysowa – zwolnienie z ZUS

Kolejna konstrukcja wprowadzona ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, czyli tzw. tarczą antykryzysową. W zamyśle ustawodawcy ma…
czytaj więcej

Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe to jedne z rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,…
czytaj więcej