Zakres Działań

Prawo karne

„Lepiej nie ukarać jednego winnego, niż ukarać jednego niewinnego”
Trajan

 

 • obrona oskarżonego w postępowaniu karnym przygotowawczym, sądowym i wykonawczym
 • reprezentacja interesów pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
 • sporządzanie środków zaskarżenia
 • sporządzanie prywatnego aktu oskarżenia oraz reprezentacja w procesie

 

Prawo cywilne

„Siłą walczyć o swoje – to dobre dla dzikich zwierząt”
Enniusz

 

 • sporządzanie pozwów, wniosków, pism procesowych oraz opinii prawnych
 • opiniowanie umów
 • reprezentacja Klienta w postępowaniu cywilnym
 • sprawy spadkowe
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

 

Prawo administracyjne

„Im bardziej chore jest państwo, tym więcej w nim ustaw i rozporządzeń”
Tacyt

 

 • sporządzanie wniosków oraz stanowisk stron w trakcie postępowania administracyjnego
 • reprezentacja interesów Klienta przed organami oraz przed sądem administracyjnym
 • odwołania od decyzji organów administracyjnych
 • sporządzanie środków zaskarżenia

 

Prawo medyczne

„Bywają leki gorsze od choroby”
Publiusz Syrus

 

„Nikt nie potrafi tak solidnie zakopać swoich błędów jak lekarz”
Marek Agrypa

 

 • sprawy dotyczące odszkodowania za błąd medyczny
 • reprezentacja Klienta w trakcie procesu o ustalenie płci
 • sporządzanie wniosków oraz pism procesowych