logo

Prawo Aministracyjne

Szkolenia


„Im bardziej chore jest państwo, tym więcej w nim ustaw i rozporządzeń” - Tacyt

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa administracyjnego wsród których nałeży wymienić usługi:

  • sporządzanie wniosków oraz stanowisk stron w trakcie postępowania administracyjnego,
  • reprezentacja interesów Klienta przed organami oraz przed sądem administracyjnym,
  • odwołania od decyzji organów administracyjnych,
  • sporządzanie środków zaskarżenia.

Copyright © 2024, Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcin Smyczek