logo

Roszczenia Nabywcy Zwierzęcia Rasowego (I Nie Tylko) W Przypadku Wykrycia Wad

Roszczenia Nabywcy Zwierzęcia Rasowego


W polskim prawie zwierzę nie jest przedmiotem, jednakże może być przedmiotem własności, a dla potrzeb obrotu cywilnoprawnego do czynności prawnych dotyczących zwierząt stosuje się przepisy prawa cywilnego. Poniższy artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jakie są roszczenia nabywcy zwierzęcia, w przypadku kiedy po jego zakupie okaże się że jest ono obciążone wadami, np. genetycznymi.

W praktyce zdarza się czasami, że po nabyciu zwierzęcia okazuje się, iż jest ono obciążone wadą, której nie mogliśmy stwierdzić w chwili zakupu. Tytułem przykładu można wskazać na dysplazję stawów, która ujawniła się u zwierzęcia już po jego zakupie. W takim przypadku kupujący ma prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Ponadto, kupujący uprawniony jest do żądania naprawienia szkody, którą poniósł w związku z tym, iż zawarł umowę. Odnosząc się do podanego powyżej przykładu można wskazać chociażby na koszty opieki weterynaryjnej, zakupu leków i koszt zabiegów.

Oznacza to, że ewentualne roszczenie do sprzedawcy może stanowić kumulację roszczenia o obniżenie ceny nabycia/odstąpienia od umowy i odszkodowania. Obniżenie ceny nabycia następuje stosunkowo - oceniamy jaka wartość jest dla nas satysfakcjonująca, natomiast odszkodowanie winno być poparte dowodami w postaci np. faktur wskazujących na faktycznie poniesione przez nas koszty. O ile nie jest wymagane ich wykazywanie w wezwaniu do zapłaty, to gwarantuję, że jeżeli sprawa trafi do sądu, to będzie on od nas wymagał udokumentowania każdej złotówki dochodzonej tytułem odszkodowania.

W razie postępowania sądowego to po stronie powoda leży obowiązek procesowy wykazania, iż zakupione zwierzę jest faktycznie obarczone wadą, co zazwyczaj odbywa się w drodze zawnioskowania o dowód z opinii biegłego lekarza weterynarii. Jak w większości postępowań sądowych należy pamiętać, iż są one obarczone elementem ryzyka - możemy przegrać jeżeli np. biegły wskaże iż wada pojawiła się dopiero po zakupie (ponieważ przykładowo nie była wrodzona tylko nabyta). W takim wypadku staniemy przed obowiązkiem pokrycia kosztów postępowania i (w razie ustanowienia pełnomocnika przez pozwanego) zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. W zależności od naszej sytuacji majątkowej możemy wnioskować o zwolnienie z kosztów sądowych.

Warto zaznaczyć, iż zgodnie z tytułem, powyższe działania nie dotyczą jedynie zwierząt rasowych, a również tych sprzedawanych poza hodowlami.

Warto zaznaczyć, iż zgodnie z tytułem, powyższe działania nie dotyczą jedynie zwierząt rasowych, a również tych sprzedawanych poza hodowlami.

Adwokat Marcin Smyczek

Copyright © 2024, Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcin Smyczek