logo

Co Zrobić w Przypadku Kolizji Drogowej?

Co Zrobić w Przypadku Kolizji Drogowej?


Chyba każdy kierowca przynajmniej raz w życiu miał nieprzyjemność uczestniczyć w kolizji drogowej. Ta nieprzyjemna sytuacja może zdarzyć się zarówno niedoświadczonemu kierowcy, jak i weteranowi polskich dróg. Zazwyczaj w takich chwilach towarzyszy nam znaczny skok adrenaliny i duże emocje, dlatego warto zawczasu zapoznać się z informacjami dotyczącymi właściwego zachowania w razie kolizji drogowej.

Co najpierw?

Pomimo, że artykuł dotyczy sfery prawnej opisywanej sytuacji, to nie sposób nie wspomnieć najpierw o zasadach bezpieczeństwa. Jeżeli w trakcie zdarzenia ktoś został poszkodowany, należy wezwać karetkę i policję. W dalszej kolejności nie można zapomnieć o prawidłowym oznakowaniu miejsca zdarzenia (trójkąt ostrzegawczy, kamizelki odblaskowe, światła awaryjne) oraz (w miarę możliwości) zjechaniu na pobocze.

Czy wzywać Policję?

Jeżeli nikomu nie stała się krzywda i nie ma wątpliwości co do osoby sprawcy, to nie jest to konieczne. Jeżeli są poszkodowani, to mamy obowiązek zawiadomić policję i służby ratunkowe. W takim przypadku kategorycznie nie należy odjeżdżać z miejsca zdarzenia, ponieważ może to być potraktowane jako ucieczka z miejsca wypadku i mieć swoje konsekwencje karne w sądzie.

Jeżeli osoba będąca w naszym mniemaniu sprawcą zdarzenia twierdzi, iż nie ponosi ona za nie odpowiedzialności, albo nawet stara się taką odpowiedzialność przypisać nam, należy wezwać na miejsce policję, która oceni sytuację i sporządzi protokół zdarzenia, w celu dalszego wykorzystania podczas sprawy sądowej.

Co dalej?

Po upewnieniu się, że ani nam, ani innym uczestnikom ruchu drogowego nie zagraża niebezpieczeństwo, należy sporządzić oświadczenie uczestników zdarzenia drogowego. Bardzo często ubezpieczyciel w trakcie zawierania umowy ubezpieczenia samochodu udostępnia gotowe druki, z których można skorzystać, jednak jeżeli nie dysponujemy wzorem, należy pamiętać, aby w oświadczeniu znalazły się:

  • data i miejsce zdarzenia,
  • dokładny opis miejsca wypadku, jego przebieg i opis szkód (można również sporządzić rysunek sytuacyjny),
  • dane osobowe uczestników zdarzenia i ewentualnych świadków (imiona, nazwiska, numery PESEL, numery prawa jazdy, daty urodzenia, adresy),
  • dane dotyczące samochodów biorących udział w zdarzeniu (marki, modele, numery rejestracyjne),
  • dane dotyczące ubezpieczenia OC (numery polis, nazwy ubezpieczycieli),
  • dokładne wskazanie sprawcy zdarzenia,
  • podpisy uczestników zdarzenia (ewentualnie również świadków).

W dobie wszechobecnego stosowania kamerek pokładowych można zadbać o uzyskanie kopii nagrania od uczestników zdarzenia i świadków. Można również zwrócić uwagę na to, czy obecny w pobliżu miejsca kolizji monitoring mógł uchwycić moment zderzenia (pamiętajmy, że monitoring ma zazwyczaj krótki czas nadpisu danych, nie należy tracić czasu).

Zgłoszenie szkody

Każdy ubezpieczyciel odmiennie określa w warunkach zawieranej umowy ubezpieczenia termin na zgłoszenie szkody. Jeżeli nie znamy terminu, albo nie jesteśmy go pewni, zgłośmy szkodę jak najszybciej (część ubezpieczycieli posiada nawet całodobowe infolinie dedykowane dla zgłaszania szkód).

Należy pamiętać o tym, iż ubezpieczyciel będzie chciał dokonać oględzin auta, dlatego do tego czasu nie należy go naprawiać. W razie wypłacenia odszkodowania w za niskiej w naszym mniemaniu wysokości należy pamiętać, iż od decyzji ubezpieczyciela można się odwołać. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy przez ubezpieczyciela, możemy również skierować sprawę do sądu.

W razie wystąpienia kłopotów związanych z osobą sprawcy, wysokością ubezpieczenia, kwestią samochodu zastępczego lub wielu innych, które mogą pojawić się w związku ze zdarzeniem drogowym, nie wahajmy się zwrócić o pomoc do profesjonalistów w kwestiach prawnych.

Adwokat Marcin Smyczek

Copyright © 2024, Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcin Smyczek