logo

Zwrot Kosztów Poniesionych na wakacje w razie upadłości Biura Podróży

Zwrot Kosztów Poniesionych na wakacje w razie upadłości Biura Podróży


W ostatnich dniach upadłość biura podróży Neckermann Polska sp. z o.o. wywołała sporą panikę wśród osób korzystających z jego usług, niejednokrotnie pozostających poza granicami kraju. Co robić w takiej sytuacji?

Jeżeli w chwili otrzymania informacji o upadłości biura podróży znajdujemy się poza granicami kraju, w pierwszej kolejności musimy zapewnić sobie bezpieczny powrót do domu. W tym celu należy skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim województwa, w którym zarejestrowane jest biuro podróży. Jest to organ ustawowo odpowiedzialny za zapewnienie powrotu do kraju uczestników wycieczek przebywających za granicą. Jest również odpowiedzialny za dysponowanie środkami pochodzącymi z gwarancji ubezpieczeniowej biura podróży.

Kiedy znajdziemy się już w kraju przychodzi czas na oszacowanie strat i kosztów poniesionych w związku z wyjazdem i powrotem do kraju. Być może w grę wchodzić będzie jedynie sam koszt imprezy turystycznej, a być może musieliśmy, wskutek nagłych okoliczności, samodzielnie zapewnić sobie zakwaterowanie lub transport.

Z wyliczonym powyżej roszczeniem należy w terminie jednego roku od dnia ogłoszenia upadłości przez biuro podróży zwrócić się do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Po upływie roku Urząd jest w stanie oszacować ile osób zwróciło się z wnioskiem o wypłatę roszczenia i rozdysponować środki pochodzące z gwarancji ubezpieczeniowej.

Po wskazanym powyżej okresie wypłata środków następuje w przeciągu 120 dni. Jeżeli liczba poszkodowanych jest tak duża, że gwarancja ubezpieczeniowa nie wystarczy na pokrycie ich roszczeń, pozostałą część pokrywa się ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

W opisanym powyżej przypadku z pewnością cenna jest pomoc pełnomocnika, chociażby ze względu na ilość dokumentacji, którą należy skompletować przed złożeniem wniosku.

Adwokat Marcin Smyczek

Copyright © 2024, Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcin Smyczek